badania naukowe – wyniki

.

nauka_poprawa_zdrowiaW ankiecie przeprowadzonej z 1107 uczestnikami – ponad dwa razy tyle badanych zgłosiło poprawę zdrowia za pomocą użycia technik Samokontroli Umysłu Metodą Silvy, w porównaniu z liczbą osób dążących do tej poprawy.

Ref.: Hahn J.W. , Mind Science Foundation Study. Los Angeles, CA. Bremner F. I Moritz F., Internal Focus as a Subset of Attention. Neuropsychologia, 1972. Vol.10, s. 467-­‐469. Doświadczenia przeprowadzone były na Uniwersytecie Trinity w San Antonio, Teksas.

.

 nauka_poprawa_snuZasypianie bez używania proszków nasennych jest jedną z umiejętności nauczanych na kursie Metody Silvy. Naturalny sen jest jednym z podstawowych czynników warunkujących utrzymanie odpowiedniego zdrowia psychicznego i fizycznego.

Ref.: Hahn, Ibid.

.

nauka_umiejetnosc_relaksacUmiejętność osiągania pogłębionego stanu relaksacji przy zmniejszaniu potencjalnie niebezpiecznych napięć fizycznych oraz stresu psychologicznego.

Ref.: Hahn, Ibid.

.

nauka_sila_egoTesty psychologiczne grupy uczniów szkoły średniej przed i po kursie uwidoczniły mocne tendencje w kierunku: „mocniejszego ja, dojrzałości, lepszego kontaktu z rzeczywistością, spokoju”, natomiast odejście od „szybkiego zdenerwowania”. Prawie wszystkie badane grupy wykazały te zmiany.

Ref.: De Sau George T.: The Silva Mind Control Courses: Effects With Three High School Populations, SMCI, Laredo, TX.

.

nauka_orientacja_socjalnaNa pierwszy rzut oka wygląda to na paradoks. Jednak wyniki badań sugerują, że rozwój świadomości wewnętrznej u uczestników kursu podstawowego prowadzi m.in. do pozbycia się czynników hamujących kontakty międzyludzkie. Grupa badanych osób wykazała tendencje zmian w kierunku: „spontaniczności, większej śmiałości socjalnej” i odejście od: „nieśmiałości, bojaźliwości, lęku przed odrzuceniem”.

Ref.: De Sau i Seawell. Ibid.

.

nauka_zaufanieUczestnicy kursu podstawowego Metody Silvy wykazali zwiększone tendencje współpracy z innymi, w przeciwieństwie do nieustannego współzawodnictwa, podejrzliwości i niedowierzania ludziom.

Ref.: De Sau i Seawell, Ibid.

.

nauka_serdecznoscInna skala testu wykazała u uczestników tendencję w kierunku większej: „serdeczności, otwartości, partycypacji” i odejście od: „rezerwy w stosunkach międzyludzkich, krytycyzmu, trzymania się na uboczu”.

Ref.: De Sau i Seawell. Ibid.

.

nauka_entuzjazmUczestnicy kursu podstawowego Metody Silvy wykazali zmianę w kierunku większej: „pogody ducha, entuzjazmu i radości życia”. To odejście od: „przygnębienia i pesymizmu” mogło być skutkiem uwolnienia się od poprzednich obaw i niepokojów.

Ref.: De Sau i Seawell. Ibid.

.

nauka_samooc_fizUczestnicy kursu podstawowego Samokontroli Umysłu Metodą Silvy ocenili siebie jako znacznie zdrowszych w porównaniu z oceną przed kursem. Lepsza była również ocena samoakceptacji swojego wyglądu fizycznego oraz postawy fizycznej.

Ref.: Motiff James, tak jak opublikowane w: Wallance David A.: The Ottawa County Project, SMCI, Laredo, Teksas, 1974 Ottawa Count Department of Social Services. A Very Comprehensive Welfare Program, Ottawa, County Duplicating Department, Grand Haven, MI, 1974

.

nauka_moralno_etycznaBadania z grupą dorosłych żyjących z zapomogi społecznej wykazały u uczestników kursu Metody Silvy przesunięcie w kierunku wyższych standardów moralno-­‐etycznych, zwrócenia większej uwagi na prawa innych ludzi, jak również wyższy stopień samooceny ogólnej.

Ref.: Motiff. Ibid.

.

nauka_personalneNastąpiła wyraźna poprawa w osiągnięciu lepszej równowagi psychicznej, zrównoważeniu emocjonalnym i większej harmonii w sprawach osobistych.

Ref.: Motiff. Ibid.

.

nauka_zycie_rodzinneUczestnicy kursu Samokontroli Umysłu ocenili się jako lepiej przystosowani do współżycia z członkami swojej rodziny i do lepszego opiekowania się nimi.

Ref.: Motiff. Ibid.

.

nauk_samooc_socjSamoocena socjalna jest niezwykle ważnym elementem w kontaktach międzyludzkich. Zdecydowana poprawa tego czynnika zauważalna po kursie podstawowym Metody Silvy, koreluje blisko z umiejętnością lepszego współżycia z ludźmi.

Ref.: Motiff. Ibid.

.

naukowe_tozsamoscTen czynnik odnosi się do koncepcji danej osoby w sensie „czym/kim jestem”. Uczestnicy kursu podstawowego nauczyli się wyżej oceniać siebie samych.

Ref.: Motiff. Ibid.

.

nauka_zadowolenie_z_siebieCzynnik ten określa, jak dana osoba odbiera samą siebie. Uczestnicy kursu podstawowego Metody Silvy stali się o wiele mniej krytyczni i mniej negatywnie nastawieni wobec siebie.

Ref.: Motiff. Ibid.

.

nauka_zdolnosci_tworczeOd dawna już wyobraźnia uważana jest na najistotniejszy element zdolności twórczych. Badania wykazały, że Samokontrola Umysłu Metodą Silvy, dzięki zastosowaniu technik ćwiczących wyobraźnię, zwiększa zdolności twórcze absolwentów kursu.

Ref.: Hahn, op. cit.

.

naukowo_kontrola_nawykowKontrola nawyków, takich jak palenie papierosów i nadmierny apetyt, jest czasami trudną sprawą do rozwiązania. Sprawozdania absolwentów Metody Silvy dowodzą, że duży procent osób pozbywa się z powodzeniem swoich niechcianych nawyków za pomocą technik nauczonych na kursie w porównaniu z tymi, którzy pragną te korzyści osiągnąć.

Ref.: Hahn, op. cit.

.

nauka_polepszenie_pamieciPolepszenie pamięci, zawierające między innymi umiejętność lepszego zapamiętywania informacji, przetrzymywanie tych informacji w pamięci oraz ich łatwiejsze odtwarzanie jest częścią programu podstawowego kursu Metody Silvy. Liczba absolwentów, którzy stwierdzają polepszenie w tej dziedzinie, była ponownie większa w porównaniu z osobami, które do takiego polepszenia dążyły.

28 grudnia 2014