Sylwia Rytarowska

Marian jest instruktorem doskonałym, o bogatym warsztacie i doświadczeniu. Ja, jako nauczyciel od 20 lat, doceniłam jego  profesjonalizm. Jest sprawnym nauczycielem, skoncentrowanym na uczestniku i jego postępach. Dzięki!

7 lutego 2018